top of page
par Running

IDRETTSSKADER

Jeg er nå tilknyttet Idrettens Skadetelefons behandlernettverk.

Skadetelefonen er en del av Idrettens Helsesenter som bistår utøvere i forbindelse med skade. Din lisens hos et av idrettens særforbund med avtale med Idrettens Helsesenter vil kunne dekke din utredning og behandling i henhold til gjeldende vilkår. Dette inkluderer også billeddiagnostiske utredninger som røntgen/MR-/CT-/ultralydsskanning.

Alle skader må meldes elektronisk. Det er Skadetelefonen som må bestille all utredning og behandling som ønsket dekkes via forsikringen.

Se hjemmeside  for ytterligere informasjon https://www.idrettshelse.no/page/Idrettens-skadetelefon

Forklarende video om prosessen er her https://www.youtube.com/watch?v=xtVKhNsblu0  

Idrettsskader: Welcome
bottom of page