top of page
Physiotherapy

HAR DU HELSEFORSIKRING?

Helseforsikring har de senere årene blitt svært vanlig i Norge. Over 700 000 nordmenn har denne typen forsikring, enten gjennom arbeidsgiver eller privat. Major Fysioterapi (Fysioterapeut Daniel H. Major) har avtale med de fleste forsikringsselskapene og du kan enkelt benytte deg av din helseforsikring her. Pasienten trenger ikke å legge ut for behandlingen, da vi i de aller fleste tilfeller fakturerer forsikringsselskapene direkte.

Forsikringsselskapene har ulike avtaler og vilkår, hvor det kan være forskjeller mellom dekning av type behandling, antall behandlinger, tidsrom osv. Ta kontakt med din arbeidsgiver for å sjekke hvem de har avtale med og hvilken avtale som gjelder for deg. Vi har avtale med disse selskapene:  DigiCare: (Storebrand), Falck Helse (DNB Helse, Protector Forsikring, Codan Forsikring og Eika Forsikring), Vertikal Helse/IF og Avonova.  

For at du enkelt skal kunne benytte deg av din helseforsikring her hos oss kan du følge denne oppskriften:

  • Når plagen/smertene/skaden oppstår bør du starte med å melde inn dette til ditt forsikringsselskap.

  • Forskringsselskapet gir deg et saksnummer og antall behandlinger. Hvor mange behandlinger du har tilgang til kommer an på ditt selskap og avtale.

  • Når du har mottatt et saksnummer står du fritt til å bestille time via selskapets app eller ringe meg for å bestille time (tlf 97 19 06 82). I noen tilfeller ønsker forsikringsselskapet å booke time for deg.

  • Hvis du ikke får booket time i selskapets app-tjeneste er det viktig at forsikringsselskapet sender meg saksnummeret eller at du tar dette med til meg.

Jeg fakturerer de fleste forsikringsselskapene direkte, slik at du slipper å tenke på betalingen.

Har du noen spørsmål kan du ta kontakt med meg eller ditt forsikringsselskap. 

Helseforsikring: Welcome
bottom of page