top of page

Hjelp til selvhjelp!

Har du muskel- og skjelettplager du gjerne skulle gjort noe med? For de aller fleste muskel- og skjelettplager er råd for å støtte opp om egenmestring (self-management) den behandlingen som burde tilbys som førsteprioritet og noe de aller fleste kan klare seg med uten videre behandling og oppfølging.


Jeg syntes mange får for mye behandling for tilstander de kan gjøre noe med selv. Jeg tilbyr derfor hjelp til selvhjelp. Et vanlig behandlingsforløp hos meg består av en undersøkelse (60 min) hvor vi kartlegger din funksjon og dine mål, og en behandling (40-60 min) hvor vi sammen kommer frem til en plan du kan gjøre selv og som forhåpentligvis kan bedre dine plager/smerter uten at du trenger noe mer oppfølging hos meg hvis du ikke føler at du trenger det. Gjennom min doktorgrad har jeg opparbeidet solid kompetanse om hvordan man kan støtte opp om pasienter så de kan mestre sine smerter på egenhånd og har utviklet en "self-management" intervensjon for pasienter med skuldersmerte (se studien her). Dette konseptet bruker jeg også på andre pasienter for å sørge for at de utnytter sine egne ressurser til å bli bedre. Jeg har også en master i idrettsfysioterapi som gjør at jeg har god oversikt over hva du skal gjøre for å bedre skader og plager relatert til idrett.


Planen du får fra meg skal føles oppnåelig for deg og du skal føle deg sikker på at du kan klare å følge disse rådene.


Ta kontakt hvis du ønsker å bestille en time hos meg!

141 visninger0 kommentarer

Comments


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page